حامیان

رهبر معظم انقلاب اسلامی:
کار بزرگ مردم اوّلا اصل مشارکت، ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخاب خواهد بود که امیدواریم خدای متعال همه‌ی دلهای ما را، دلهای ملّت ایران را هدایت کند تا بتوانیم به بهترین وجهی در این عرصه ظاهر بشویم.​​​​​​​​​

وعده ما پای صندوق رای

پاسخ به سوالات مردمی

پاسخ های آقای مولوی حقیقی به سوالات مردمی

سردار علی مولوی حقیقی

در یک نگاه 

بی ادعا،
کم توقع
​​​​​​​پرکار و خستگی ناپذیر در همه‌ی عرصه‌های جهادی و مدیریتی از کردستان تا آذربایجان غربی از تهران تا خراسان رضوی و جنوبی ، سیستان و بلوچستان و جبهه فرهنگی

ماه مسئولیت موفق 
در استانهای تهران، کردستان،  سیستان و بلوچستان و خراسان بزرگ و رضوی

400
125

ماه حضور در جبهه و مناطق عملیاتی