ثبت نام خادم افتخاری در هیئت شهدای طرق
در صورتیکه تمایل به خدمت افتخاری دارید فرم زیر را تکمیل کنید

جهت پیگری مراحل ثبت نام حتما شماره همراه را ثبت کنید

تائید نهایی و ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

​آخرین آمار خادمین افتخاری هیئت
شما هم به جمع ما بپیوندید

435

فرم اشتراک نذورات
جهت پرداخت نذورات ماهیانه فرم زیر را تکمیل کنید

جهت پیگری مراحل کمک های نقدی حتما شماره همراه را ثبت کنید​​​​​​​

تائید نهایی و ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

هیئت شهدای طرق
           ​​​​​​​مشهد مقدس :
​​​​​​​جاده فریمان حدفاصل خواجه اباصلت و مشهد مقدس

Sh.torogh@gmail.com​​​​​​​

ارتباط از طریق ایتا